SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE, ZAŠTITA I SPASAVANJE

Udruženje(sektor) za vanredne situacije, zaštitu i spasavanje „VANS“, sa sedištem u Novom Sadu, je dobrovoljno, nevladino i nedobitno strukovno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti bezbednosti, vanrednih situacija, zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških udesa, protivpožarnih i drugih nesreća i katastrofa.

Udruženje za vanredne stuacije „VANS“ svoju aktivnost i angažovanje usmerava na jačanje preventivnih mera i pripremu za odgovor na bezbednosne izazove, rizike i pretnje kao i na saradnju sa gradjanima radi podizanja bezbednosne kulture i nivoa bezbednosti i zaštite ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u redovnim uslovima i vanrednim situacijama.

Misija udruženja za vanredne situacijeVANS” je da svojim stručnim uslugama zadovolji potrebe svojih klijenata vodeći računa da se poštuju svi zakoni i propisi.

Vizija udruženja za vanredne situacije „VANS“ je da budemo prepoznatljivo i proaktivno udruženje koje postavlja više standarde i koje uživa poverenje svojih članova i partnera, jer je posvećeno stalnom prepoznavanju, razumevanju i zadovoljenju njihovih potreba.

Cilj udruženja za vanredne situacije „VANS” je pružanje kvalitetnih usluga svojim klijentima od strane tima koji ulaže u edukaciju i konstantno usavršavanje. Kvalitet i dobra saradnja su ključ uspeha.

Usluge Udruženja VANS:

Procena rizika od katastrofa

Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Plan smanjenja rizika od katastrofa

Plan zaštite od udesa

Izrada planskih dokumenta (Plana odbrane) opštine u oblasti bezbednosti

Plan zimske službe

Operativni plan odbrane od požara

Mobilna zaštita od poplave od aluminijuma

Postanite član udruženja "VANS"

Kontaktirajte nas

Sedište udruženja

Radnička 30a, III sprat

21000 Novi Sad

Kontakt