U skladu sa važećim Zakonima i Propisima pružamo usluge u oblasti bezbednosti, vanrednih situacija, zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških udesa, protivpožarnih i drugih nesreća i katastrofa.

Nazad na početnu