Procena rizika od katastrofa

Procenom rizika od katastrofa identifikuje se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktore koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materialna i kulturna dobra, obavljanje jvnih službi i privrednih delatnosti, kao i pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Procena rizika od katastrofa

Provera rizika od katastrofa je postala zakonska obaveza za privredna društva u skladu sa članom 15. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl.glasnik RS”, Br.87/2018).

Procena se izrađuje u skladu sa važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl.glasnik RS”, Br. 87/2018) i Metodologijom za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanje u vanrednim situacijama (”Sl. glasnik RS”, br. 18/2017).

Procena rizika od katastrofa, u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS br. 87/2018) je obavezna za Republiku Srbiju, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, subjektе od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje (izuzev saveza, klubova i udruženja), privredna društva, zdravstvene ustanove (izuzev apoteka), predškolske i školske ustanove i fakultetе, za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava, ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici, kao i pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta.

Privredna društva i druga pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja, izrađuju Procenu rizika i za te organizacione celine.

Ostala privredna društva i druga pravna lica koja nisu decidno određena u Zakonu izrađuju svoju procenu rizika od katastrofa na osnovu preporuke Štaba za vanredne situacije jedinice lokalne samouprave, zasnovane na proceni rizika od katastrofa jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalaze.

Procena rizika od katastrofa se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije, odnosno ukoliko se pojavio novi rizik ili se postojeći rizik povećao ili smanjio