“Plan zimske službe“

Zakonska regulativa:

  • Zakon o javnim putevima (“Sl.Glasnik RS“, br.101/2005, 123/2007, 101/2011 i 93/2012);
  • Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, (“Sl. Glasnik RS“ br.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-odluka US i 53/2014);
  • Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju VS (“Sl. Glasnik RS“, br. . 87/18);
  • Zakon o zaštiti životne sredine (“Sl. Glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 72/2009 i 43/2011-odluka US);
  • Pravilnik o održavanju magistralnih i regionalnih puteva (“Sl. Glasnik RS“ br. 2/1993)

Društvo i ekonomija zavise od uslova korišćenja puteva u svim vremenskim prilikama. Kada transportni sistem ne funkcioniše ili funkcioniše sa smanjenim kapacitetom zbog snega, poledice ili drugih vremenskih prilika industrija, privreda, trgovina, bezbednost su ugroženi. Zakon o bezbednosti saobraćaja i Zakon o putevima zahteva da se saobraćaj na putevima nesmetano i bezbedno odvija u svim godišnjim dobima.

Zimsko održavanje sve više dobija na značaju, pogotovo kada se imaju u vidu potrebe privrede i zahtevi vozača za prohodnim putevima i u najnepovoljnijim vremenskim uslovima. Zadovoljenje ovog uslova je zimi retko moguće, jer su hirovi prirode pravovremeno i konkretno nepredvidivi, postoje vremenske neprilike koje nastupaju iznenada, pa i najbolje organizovano zimsko održavanje ne može potpuno udovoljiti ovim zahtevima.

Za uspešno sprovođenje svih aktivnosti i obezbeđenje prohodnosti i bezbednog odvijanja saobraćaja na teritoriji JLS obavezno je blagovremeno sačiniti plan održavanja puteva, “Plan zimske službe“

Planom održavanja mreže opštinskih puteva u zimskom periodu je precizno određeno ponašanje svih učesnika u zimskoj službi.

Ovim planom se utvrđuje način prikupljanja, obrada i dostavljanje informacija korisnicima puteva o stanju na putevima.