“OPERATIVNI PLAN SPROVOĐENJA PREVETNIVNIH MERA ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU I ŠUMSKIH POŽARA“

Zakonska regulativa:

  • Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju VS (“Sl. Glasnik RS“, br. . 87/18);
  • Zakona o zaštiti od požara (“Sl. Glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018);

“Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda“
Zakonska regulativa:

  • Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju VS (“Sl. Glasnik RS“, br. . 87/18);
  • Zakona o vodama (“Sl. Glasnik RS“, br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016);
  • Ureda Vlade RS (“Sl. Glasnik RS“, br. 18/2019) – Opšti plan za odbranu od poplava za period od 2019. do 2025. godine

Operativni plan za vode II reda donoosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Operativni plan za vode II reda naročito sadrži: podatke potrebne za efikasno sprovođenje odbrane od poplava, kriterijume za proglašavanje odbrane od poplava, imena rukovodilaca i nazive subjekata odbrane od poplava, način uzbunjivanja i obaveštavanja. Operativni plan za vode II reda se donosi u skladu sa Opštim planom za odbranu od poplava i Operativnim planom za vode I reda, za period od jedne godine, najkasnije 30 dana od dana donošenja Operativnog plana za vode I reda.