Udruženje za vanredne situacije, zaštitu i spasavanje „VANS“, sa sedištem u Novom Sadu, je dobrovoljno, nevladino i nedobitno strukovno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti bezbednosti, vanrednih situacija, zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških udesa, protivpožarnih i drugih nesreća i katastrofa.

Udruženje za vanredne situacije, zaštitu i spasavanje „VANS“ svoju aktivnost i angažovanje usmerava na jačanje preventivnih mera i pripremu za odgovor na bezbednosne izazove, rizike i pretnje kao i na saradnju sa gradjanima radi podizanja bezbednosne kulture i nivoa bezbednosti i zaštite ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u redovnim uslovima i vanrednim situacijama.

Vanredne situacije. Pružanje kvalitetnih usluga svojim klijentima od strane tima koji ulaže u edukaciju i konstantno usavršavanje.

Misija udruženjaVANS” je da svojim stručnim uslugama zadovolji potrebe svojih klijenata vodeći računa da se poštuju svi zakoni i propisi.

Vizija udruženja „VANS“ je da budemo prepoznatljivo i proaktivno udruženje koje postavlja više standarde i koje uživa poverenje svojih članova i partnera, jer je posvećeno stalnom prepoznavanju, razumevanju i zadovoljenju njihovih potreba.

Cilj udruženja „VANS” je pružanje kvalitetnih usluga svojim klijentima od strane tima koji ulaže u edukaciju i konstantno usavršavanje. Kvalitet i dobra saradnja su ključ uspeha.

Nazad na početnu