Izrada planskih dokumenta (Plana odbrane) opštine u oblasti bezbednosti:

identifikuju izazovi, rizici i pretnje po bezbednost opštine, definišu ciljevi, osnovna načela i struktura celokupnog sistema bezbdnosti opštine. Osnovni cilj izrade ove studije jeste podizanje ukupne bezbednosti opštine kroz realizaciju i  obezbeđenje predpostavki za funkcionisanje subjekata odbrane i subjekta zaštite i spasavanja u uslovima vanrednog događaja.
Navedni Plan odbrane je potrebno izraditi u skladu sa postojećom zakonskom
regulativom koja definiše ovu oblast:

  1. Zakon o odbrani ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – dr.zakon, 104/2009 – dr.zakon, 10/2015 i 36/2018)
  2. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010 i 36/2018)
  3. Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS”br. 87/18)
  4. Uredba o sprovođenju mobilizacije ("Službeni glasnik RS", broj 92 od 31. avgusta 2014.)
  5. Zakon o kritičnoj infrastrukturi („Sl.glasnik RS” br. 87/18)
  6. Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za izradu planova odbrane i merama bezbednosti u izradi planova odbrane.
  7. Instrukcije o izradi Plana ratnih lokacija.
  8. Dopune Izvoda PORS.