Privredno društvo i drugo pravno lice, dužno je da, uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrsti i količini opasnih supstanci i objekte koje koristi, izrade i Ministarstvu dostavi na saglasnost Plan zaštite od udesa, kao i da u skladu sa tim dokumentom, preduzme mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa i posledica na život i zdravlje ljudi, ekonomiju i ekologiju, društvenu stabilnost i životnu sredinu.

Zaštita od udesa

Plan zaštite od udesa izrađuje se na osnovu vrste i količine opasnih supstanci i njihovih graničnih količina koji su dati u Pravilniku o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa (“Sl. glasnik RS”, Br.34/2019).

Plan zaštite od udesa je potrebno dostaviti Ministarstvu unutrasnjih poslova na saglasnost. Tek nakon dobijanja pozitivnog Rešenja, Plan zaštite od udesa se smatra validnim.

Privredno društvo i drugo Pravno lice, po dobijanju saglasnosti Ministarstva, dužno je da dostavi podatke iz Plana zštite od udesa jedinici lokalne samouprave radi izrade procene ugroženosti.

U skladu sa članom 64. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, Br. 87/2018), privredno društvo i drugo pravno lice koji obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u propisnim količinama, dužno je da preduzme sve neophodne mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, ekonomiju i društvenu stabilnost i životnu sredinu, u skladu sa zakonom.

Opasne supstance

Privredno društvo i drugo pravno lice je dužno da ažurira Plan zaštite od udesa prilikom:

  1. organizacione promene, formiranja novog postrojenja ili izgradnje novog objekta;
  2. modifikacije postrojenja, promeni količine, prirode i fizičkog oblika opasnih supstanci, promene postupka u načinu korišćenja opasnih supstanci ili druge promene koja može uticati na mogućnost nastanka udesa.

Privredno društvo i drugo pravno lice, dužno je da vrši testiranje Plana zaštite od udesa najmanje jedanput u periodu od tri godine, komisijski, uz obavezno vođenje zapisnika o rezultatima testiranja, a po potrebi i da ažurira Plan zaštite od udesa na osnovu rezultata testiranja.

Nazad na početnu